e-Centrum w Przegini przy Gminnym Ośrodku Kultury

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ZAWODOWE, POMOCE NAUKOWE, NAPRAWA KOMPUTERÓW, PORADNICTWO, DOSTĘP DO INTERNETU

Kontakt i Godziny Otwarcia

 

 

 

KRÓTKA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

  • Korzystanie z kursów oferowanych przez e-Centrum w Przegini (Centrum Kształcenia na Odległość) jest bezpłatne i nie wymaga żadnych zaświadczeń i dokumentów. Uczestnikiem kursów może być osoba od 15 roku życia do… (nie ma górnej granicy wieku). Może to być osoba pracująca lub bezrobotna, uczeń lub student – słowem każdy, kto chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Można zacząć więcej niż jeden kurs jednocześnie.
  • Warunkiem przystąpienia do szkoleń jest posiadanie unikatowego klucza logowania. Kursant otrzymuje taki klucz bezpośrednio od opiekuna e-Centrum – należy się do niego zgłosić (fizycznie), w godzinach otwarcia e-Centrum. Po zdobyciu klucza można przystąpić do nauki (również w domu) logując się poprzez przycisk „Loguj” na stronie: www.e-Centrum.jerzmanowice.eu. Otrzymuję się wtedy możliwość przypisania się do dowolnego kursu oferowanego przez e-Centrum.
  •  Po wybraniu kursu otrzymuje się zestaw materiałów z wybranej przez siebie dziedziny. Po przyswojeniu materiału: wykłady i ćwiczenia – 100% status ukończenia, kursant zgłasza się (można telefonicznie) do instruktora e-Centrum celem ustalenia terminu egzaminu.
  •  Zaliczenie kursu dokonuje się po udzieleniu minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. Wyniki egzaminu są znane od razu po ukończeniu kursu. Certyfikat ukończenia otrzymuje się w siedzibie e-Centrum po trzech dniach od zdania egzaminu (wykluczając soboty niedziele i święta).
  •  Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenia kursu, należy wykonać wykłady i ćwiczenia – nie ma konieczności zdawania egzaminu.

 

 

Administrator strony Konrad Górka